Rose Quartz Palmstone

Rose Quartz Palmstone, rose quartz palm-stone. Rose quartz gemstones tumbled, rose quartz massage stones. 

111.8g ,2.9"x1.8"x0.8", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20526
Sale price $ 8.80 Regular price $ 21.99 Sale
75.9g ,2.9"x1.5"x0.8", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20527
Sale price $ 6.00 Regular price $ 14.99 Sale
144.9g ,3"x2.1"x1", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20528
Sale price $ 12.00 Regular price $ 29.99 Sale
150.1g ,2.6"x2.1"x1.1", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20529
Sale price $ 12.00 Regular price $ 29.99 Sale
106.4g ,2.6"x1.9"x1", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20530
Sale price $ 8.40 Regular price $ 20.99 Sale
120g ,2.5"x2"x0.9", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20531
Sale price $ 9.60 Regular price $ 23.99 Sale
80.9g ,2.2"x1.9"x0.8", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20534
Sale price $ 6.80 Regular price $ 16.99 Sale
82.2g ,2.3"x1.6"x1", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20535
Sale price $ 6.80 Regular price $ 16.99 Sale
77.5g ,2.3"x1.7"x0.9", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20536
Sale price $ 6.40 Regular price $ 15.99 Sale
117.6g ,2.5"x2"x1", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20537
Sale price $ 9.60 Regular price $ 23.99 Sale
99g ,2.4"x1.7"x1.1", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20538
Sale price $ 8.00 Regular price $ 19.99 Sale
75.1g ,2.3"x1.7"x0.8", Rose Quartz Palm-stone Tumbled Reiki @Madagascar,B20539
Sale price $ 6.00 Regular price $ 14.99 Sale